17.02.2020 – Chivasso: Amnesty Chivasso si presenta